Cursos dispoñibles

Os monitores de transporte escolar son profesionais que atenden e supervisan aos escolares no traxecto dende a parada de autobús ata que entran no centro escolar.

Os animadores xerontolóxicos son persoas encargadas de planificar, desarroiar e evaluar programas, proxectos e actividades que buscan dinamizar ó colectivo da terceira idade.

Os monitores e monitoras de persoas con necesidades especiais traballan e realizan calquera actividade enmarcada dentro do tempo libre que conte con algunha persoa que presente minusvalía ou un expediente de protección aberto.

Curso para obter o carné oficial de manipulador de alimentos, requisito imprescindible para traballos relacionados co sector alimentario.

Curso monográfico de especialización en monitor de comedor escolar. Inclúe tamén o título oficial de manipulador de alimentos.

Conceptos básicos de deseño con SolidWorks: modelado, ensamblaxe e debuxo.

Curso da asignatura "Contabilidad de Costes" impartida por Fernando Bermejo.

Curso básico de iniciación a la programación web: HTML y CSS